โดย {0}
logo
Xindali Industrial Co., Ltd.
ผู้ผลิตสินค้าตามสั่ง
ผลิตภัณฑ์หลัก:สวิตช์ปุ่มกด, สวิตช์ควบคุม, รีโมทคอนโทรลไร้สาย, ไฟแสดงสถานะ, ต่อมสายเคเบิล
Registered trademarks (1)Finished product inspectionYears in industry(26)Annual export US $2,080,000

Company Profile

 

Xindali lndustries Co., Ltd. is located in the famous low voltage appliance market Liush in Wenzhou City.
Our company mainly produces and sells push button switches, indicators, saving signal lamps,cableconnectors, circuit breakers, changeover switches, rocker switches and wiring boards.
We own abundant technical source and have introduced advanced technologies and production equip-ment from abroad.
At the same time, we also provide consultation and after-sales services to clients. Our products havebeen exported to the Middle East,Southeastern Asia, Africa, Europe and South and North America."Taking quality for efficiency, security for stability, innovation for development, regulations for environ- g!mental protection" is our purpose. We will try our utmost to offer excellent prices and efficient services toyou!